Tags archives: nikon

  • Dear Nikon

  • Това е една история с поне десет поуки от маркетингов, философски и какъвто друг характер пожелаете. Преди десетина години, когато се запалих по фотографията, прекрачих прага на един симпатичен магазин за фототехника и се впуснах в дълга и напоителна афера с Nikon. I am Nikon, I am passion, I am ala [...]