Tags archives: ритуална зала

  • Ритуални зали

  • Като фотограф съм обходила повечето ритуални зали в София и тук бих искала да споделя някои впечатления относно тях и възможностите за снимки, които предлагат: Столичен дом за радостни обреди Адрес: гр. София, ул. Пиротска 10, ет.2 Web site: www.sofia-svatbi.info Телефон: 02/ 981 26 28 Риту [...]